fbpx

Латино танци с Paletro Team

Еднократно посещение
8 лв.

Семейна карта за 16 посещения
96 лв.


Абонаментна карта
За 8 посещения
56 лв.

Карта за ученици и студенти за 8 посещения
48 лв.


Карта за всички регулярни групи от понеделник до четвъртък в рамките на 1 календарен месец
88 лв.

  Безплатно с карти

Цени и видове абонаменти         Paletro Dance Spot

*Всяко допълнително занимание в рамките на същия ден, което е на сходна тематика е на стойност 4лв.

*Картите са със срок на валидност 2 месеца от датата на закупуване.

*Семейните карти се продават едновременно за двамата притежатели.

*Картата за учащи се продава след представяне на документ, който удостоверява съответният статус на клиента.

*Картата за неограничен достъп не важи за групи, които са по-напреднали от нивото на притежателя й.

*MultriSport или Andjoy карти могат да се използват:

       – Не по-късно от 15 минути след стартиране на съответното занимание;

       – След представяне на документ за самоличност.


Валидност на абонаментните карти 60 календарни дни


Всеки урок е с продължителност
55 Минути

Картата за неограничен достъп не важи за групи, които са по-напреднали от нивото на притежателя й.


Абонаментните карти не могат да бъдат преотстъпвани на друго лице


Абонаментните карти с неизползвани часове и изтекъл срок на валидност не подлежат на презаверяване или компенсация

shares